Automatická regulace

Regulátor slouží k udržení stabilního klimatu v pěstebních místnostech či provozech s intenzívním odvětráváním. Používá se v kombinaci s odtahovým a přívodním ventilátorem případně pouze s jedním odtahovým ventilátorem.

2 178 Kč

SMSCOM - triakový regulátor Regulátor slouží k udržení stabilního klimatu v pěstebních místnostech či provozech s intenzívním odvětráváním. Používá se v kombinaci s odtahovým a přívodním ventilátorem případně pouze s jedním odtahovým ventilátorem. Regulátor minimálních otáček udržuje teplotu v místnosti na konstantní úrovni a zamezuje poklesu otáček...

1 497 Kč

SMSCOM - triakový regulátor s termostatem Regulátor slouží k udržení stabilního klimatu v pěstebních místnostech či provozech s intenzívním odvětráváním. Používá se v kombinaci s odtahovým a přívodním ventilátorem případně pouze s jedním odtahovým ventilátorem. Regulátor minimálních otáček udržuje teplotu v místnosti na konstantní úrovni a zamezuje...

1 951 Kč

SMSCOM -triakový regulátor s termostatem pro dva ventilátory(do 7 Ampér) Regulátor slouží k udržení stabilního klimatu v pěstebních místnostech či provozech s intenzívním odvětráváním. Používá se v kombinaci s odtahovým a přívodním ventilátorem případně pouze s jedním odtahovým ventilátorem.

4 991 Kč

Slouží k udržení stabilního klimatu v pěstebních místnostech nebo provozech s intenzívním odvětráváním. Umožňuje kontrolu teploty a hysteréze pro odvětrávané místnosti s jedním nebo více ventilátory.

3 044 Kč

Triakovým regulátorem lze plynule regulovat od 0 do 100% větráky, svítidla, vrtačku, ale i tepelné spotřebiče např. topidla do příkonu 2200W .Nelze řídit asynchronní motory. Dokonce je možnost nastavení dolní meze otáček, hodí se tehdy pokud větrák není vidět nebo slyšet (tedy dva regulátory v jedné krabičce).

1 499 Kč

Toto zapojení je vhodné pro všechny kdo potřebuje sepnout po určitou dobu spotřebič jenom párkrát za den. Po připojení napětí (např. ze spínacích hodin) sepne relé čerpadlo nebo jiný spotřebič potenciometrem nastavenou dobu od 1s do 10min a potom čeká na další impuls ze spínacích hodin.

1 271 Kč

Toto zapojení vám ušetří mnoho peněz. Při kolísání nebo výpadku el.energie sepne relé až cca. 10min. po obnovení dodávky energie a to jsou např. výbojky vychladlé nebo chrání jiné náchylné přístroje. Samozřejmostí je také resetovací tlačítko pro okamžité spuštění. Jednoduše se zapojí mezi zásuvku a rozvaděč nebo mezi rozvaděč a výbojku...

1 271 Kč

Kombinovaný Hygrostat s termostatem, nejprofesionální zapojení. Tento výrobek vám zaručí kontinuální odvětrání bez teplotních špiček a konstantní vlhkosti. Programovatelný termostat nebo hygrostat ovládá ventilaci na vámi poža- dovanou teplotu a vlhkost. 

5 853 Kč

Zvlhčovač napojený na regulátoru udržuje vlhkost v místnosti na konstantní hodnotě.

4 142 Kč

Regulátor slouží k udržení stabilního klimatu v pěstebních místnostech či provozech s intenzívním odvětráváním. Používá se v kombinaci s odtahovým a přívodním ventilátorem, stabilní rozdíl mezi hodnotou přiváděného a odváděného vzduchu zajišťuje stálý podtlak, který zamezuje úniku nežádoucích pachů.

2 586 Kč

Elektronický programovatelný termostat slouží k udržení správné teploty v místnosti.

1 770 Kč